Recherche avancée

La Haye > Actualités > Jean Asselborn bij de lancering van het Belgisch voorzitt... >

Jean Asselborn bij de lancering van het Belgisch voorzitterschap van de Benelux

Publié le mardi 23 janvier 2018

Jean Asselborn met de Secretaris-generaal van de Benelux Unie, Thomas Antoine, en zijn Belgische en Nederlandse ambtsgenoten, Didier Reynders en Halbe Zijlstra

 

Op uitnodiging van de federale Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken van België, Didier Reynders, nam de Minister van Buitenlandse en Europese Zaken Jean Asselborn deel aan de lanceringsceremonie van het Belgisch voorzitterschap van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, welke plaatsvond op 22 januari 2018 in het Paleis der Academiën in Brussel.

Tijdens deze gelegenheid presenteerde de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken en tevens de nieuwe fungerend voorzitter van de Raad van Ministers van de Benelux, Didier Reynders, de prioriteiten van het Belgisch voorzitterschap, evenals het werkplan van de Benelux voor 2018.

Jean Asselborn wenste het Belgisch voorzitterschap veel succes en benadrukte de relevantie van de prioriteiten voor 2018, waarbij de nadruk ligt op digitalisering en duurzaamheid. De thema's duurzaam vervoer, energietransitie, e-governance, territoriale aanbodbeperkingen binnen de Benelux en de versterking van veiligheid en politiesamenwerking, vormen de kern van het programma van het Belgisch voorzitterschap.

Ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de Benelux Unie, beantwoordden de Ministers van Buitenlandse Zaken van de drie Benelux landen vragen welke binnenkwamen via het internet ten overstaan van een publiek van bijna 200 mensen.

Terugkijkend op de geschiedenis van de Benelux, legde Jean Asselborn uit dat “een van de belangrijkste toegevoegde waarden van de Benelux is de gemeenschappelijke ambitie om als een EU-laboratorium te fungeren en om te proberen voorlopers te zijn op het gebied van regionale en grensoverschrijdende samenwerking “.

_______________________

www.gouvernement.lu/asselborn-benelux

Retour